Om Per Ahlenius

Jag har sedan miljöbalkens införande 1999 arbetat som konsult med tillståndsärenden till
vattenverksamhet.

Jag har varit verksam på Vägverket huvudkontor (1980-1995), Vägverket Konsult (1996-2008),
Vectura Consulting AB (2009-2013) samt Sweco Environment AB (2014–2019)

Under tiden på Vägverket arbetade jag med broprojektering och i Vectura och Sweco med
tillståndsärenden. Däremellan både och. Med min bakgrund som brospecialist skriver jag även
tekniska beskrivningar till ansökan.

I september 2016 pensionerade jag mig men fortsatte då för Sweco med en timanställning.

I september 2017 bildade jag ett eget AB med syfte att sälja minspecialistkunskap och att
fortsätta yrkeslivet, om än i en lägre omfattning än fulltid.

Jag är bosatt i Vänersborg.