Om Per Ahlenius

Jag har sedan miljöbalkens införande 1999 arbetat som konsult med tillståndsärenden för vattenverksamhet.

Jag har varit verksam på Vägverket huvudkontor (1980-1995), Vägverket Konsult (1996-2008), Vectura Consulting AB (2009-2013) samt Sweco Environment AB (2014–)

Under tiden på Vägverket arbetade jag med broprojektering och i Vectura och Sweco med tillståndsärenden. Däremellan både och. Med min bakgrund som brospecialist skriver jag även tekniska beskrivningar till ansökan.

I september 2016 pensionerade jag mig men fortsatte då för Sweco med en timanställning.

I september 2017 bildade jag ett eget AB med syfte att sälja specialistkunskap och att fortsätta yrkeslivet, om än i en lägre omfattning än fulltid.

Jag är bosatt i Vänersborg och pendlar till arbete i Göteborg.

Uppdrag 2018 Egen verksamhet

  • Trafikverket, underkonsult. Rivning av befintlig och bygge av ny bro över Tunaån på väg 70, Borlänge kommun. Projektledarstöd, upprättande av ansökan som biträdande ombud i domstolen.
  • Lia samhälles vägsamfällighet. Ny bro över Högvadsån i Lia på enskild väg, Falkenbergs kommun. Framtagande av ansökan i alla delar från samråd till ombud i domstolen.

Urval av uppdrag 2017 på Sweco:

  • Skövde kommun. Omprövning och nedläggning av dikningsföretag. Upprättande av ansökan och ombud i domstolen.
  • Trafikverket. Bro över Forsån väg 68 vid Fors, Avesta kommun. Överföring av vattenrättsligt ansvar. Upprättande av ansökan och ombud i domstolen.
  • Trafikverket. Ny bro över Indalsälven i Lit, Östersund. Upprättande av ansökan tillstånd till vattenverksamhet och biträdande ombud i domstolen.

Under 2016:

  • Halmstads kommun. Ny bro, damm, utfyllnader med mera i Halmstads hamn. Teknisk beskrivning för ansökan tillstånd till vattenverksamhet.
  • Trafikverket. Ny bro över Stjärnsundsån, väg 764, Hedemora kommun. Projektledarstöd tillstånd till vattenverksamhet. Ombud i domstolen.

Under 2015

  • Trafikverket. ”Getingmidjan” Stockholm. Utbyte av järnvägsbroar, ny kaj med mera. Teknisk beskrivning till ansökan om vattenverksamhet.
  • Trafikverket. Ny väg 160 söder Varekil, Orust kommun. Natura 2000. Ansökan tillstånd till vattenverksamhet. Projektledarstöd under förhandling i domstolen.

Under 2014

  • Trafikverket. Väg 288 Alunda-Gimo, Östhammars kommun. Två broar över Kilbyån, flera dikningsföretag. Ansökan tillstånd till vattenverksamhet. Ombud i domstolen och projektledarstöd.